Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đồ án kì 3D Game Hỏa Linh

15-01-2021

Đồ án kỳ 3D Game Design của nhóm học viên lớp D1805M Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội 

Em thích văn hóa châu Á nói chung nên em tham khảo một số các truyền thuyết và chọn được ý tưởng kết hợp từ hình ảnh tiên nữ trên bích họa của Đôn Hoàng với biểu tượng phượng hoàng. Cái tên Hỏa Linh có nghiã là "chiếc lông vũ lửa", nó phù hợp với hình tượng của nhân vật này.

 Thành viên thực hiện:

- Dương Thị Thúy An

 Giảng viên hướng dẫn:

- Thầy Đào Trọng Đô