Bạn đang ở đây

Đồ án kỳ 3-3D Game Design - Arena Of The Volcano

Đồ án kỳ 3-3D Game Design của nhóm học viên lớp 1410M   Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội

Đồ án được thực hiện bởi:

- Nguyễn Xuân Dũng

- Nguyễn Anh Phương

- Nguyễn Việt Hưng

- Phạm Gia Khanh

- Lê Đức Phú

- Vũ Hồng Quyên

- Cù Khánh Linh

Giảng viên hướng dẫn:

Lê Quang Khải

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.