Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đồ án kỳ 3 - 3D Game Design – CATACLYSM

18-01-2021

Đồ án kỳ 3 - 3D Game Design – CATACLYSM của nhóm học viên lớp A1912H1 Arena Nguyễn Đình Chiểu

Năm 2017, khoa học kỹ thuật và nền văn minh nhân loại được nâng lên một tầng cao mới, đi cùng với đó là nhu cầu bức thiết tìm ra một nguồn nawg lượng cung cấp cho toàn hệ thống cyber. Đồng thời, môi trường trái đất đã suy thoái nghiêm trọng con người hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống cyber để cung cấp ánh sáng nhân dịch dinh dưỡng, khoáng oxi, người máy y tế, máy quét diệt khuẩn lạ, hệ thống lọc khí và điều chỉnh các yếu tố thành phần hóa học, độ ẩm, trong điều kiện con người có thể sống được.

Nếu hệ thống cyper này bị sụp đổ vì thiếu năng lượng thì đông nghĩa với con người sẽ chìm trong diệt vong vì môi trường tự nhiên của Trái Đất đã hoàn toàn bị hủy hoại, không có ánh sáng mặt trời, nồng độ bụi và hóa chất vượt mức chịu đựng của con người, các loại vi khuẩn độc hại có thể phá vỡ tế bào và gây tử vong ngay lập tức,…

Trước áp lực lớn đó, các nhà khoa học đã phóng vô số phi thuyền thám hiểm trong không gian ở các hệ hành tinh, cuối cùng tìm ra nguồn năng lượng mới, được đặt tên là “CATA – CATACLYSM”

Thành viên thực hiện:

-          Nguyễn Ngọc Quỳnh Thơ

-          Võ Hồng Hạnh

-          Nguyễn Khánh

-          Hàng Thanh Thảo

Giảng viên hướng dẫn: Cô Hồng Ngọc Minh Trâm