Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đồ án kỳ 3 - 3D Game Design DANCI MON

01-12-2020

Đồ án kỳ 3 - 3D Game Design DANCI MON – Đồ án A1911K1

(Arena Multimedia – 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP. HCM)

 Trước khi con người trên Trái Đất hoàn toàn tuyệt chủng dưới nguy cơ ô nhiễm môi trường nặng nề, loài Bờ Lu Bờ La (Blu Bla) từ vũ trụ thứ NX - 420 đến với Trái Đất bằng phi thuyền khổng lồ của họ. Họ sẽ bảo toàn mạng sống của loài người nếu loài người đồng ý trao Trái Đất lại cho họ, và họ sẽ tặng loài người nơi chốn an cư mới tại vùng lãnh thổ của loài Bờ Lu Bà La (Blu Bla). Loài người chấp nhận và vài năm sau. Ent Land trở thành cái tên mới của Trái Đất, Blu Ba cực kì đam mê sự kiện nhảy nhót của loài người từ nhiều thế kỉ trước đó, nên Ent Land đầy rẫy các quái vậy chỉ thích nhảy và nhảy và nhảy mà thôi.

Thành viên nhóm: 

Nguyễn Duy

Trần Vũ Quang Minh

Nguyễn Ngọc Nam Phương

Từ Quốc Thái

Giảng viên hướng dẫn:

Cô Hồng Ngọc Minh Trâm