Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đồ án kỳ 3-3D Game Design- Dual World

08-11-2019

Sản phẩm đồ án kì 3B - Dual World - 3D Game Design của nhóm học viên lớp A1810H2 Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu.

Heros lên đường thực hiện ý nguyện của hồn lân, trải qua các màn chơi và tiêu diệt bè phái của thế lực hắc ám để tích trữ năng lượng cho hồn lân, đối mặt với Senna trong màn cuối với tất cả nỗ lực. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ, thế lực hắc ám đã trở nên quá mạnh mẽ,ngay khi tưởng chừng mọi thứ đã không còn hy vọng, từ trong người Senna, hồn lạc thoát ra khỏi sự khống chế, cùng dung hợp với hồn lân, nhưng sau từng ấy năm, chỉ xong là những linh hồn nên không thể bộc phát hết sức mạnh, hồn lân đã đưa năng lượng mà pháp của mình vào bên trong Heros, Senna cũng có được sức mạnh của hồn Lạc ban cho, cả hai tiến vào trạng thái cao nhất của ma thuật, khi mà từng mạch máu, nhịp đập đều tuôn ra mà pháp, cả hai cùng phối hợp chiến đấu. Khi sức mạnh giữa lân lạc hợp nhất , hắc ám đã bị khuất phục.


Thành viên nhóm:

-Lưu Đoàn Duy Linh

-Trần Thị Hà Giang

-Trần Tùng Dương

Giảng viên hướng dẫn:

FC Nguyễn Phước Minh Mẫn