Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đồ án kỳ 3 - 3D Game Design – EZO

27-01-2021

Đồ án kỳ 3 - 3D Game Design – EZO của nhóm học viên lớp A1911K1 Arena Nguyễn Đình Chiểu

Mỗi người sinh ra đều mang sứ mệnh riêng. Ngày 6/6/666 tại Vương Quốc Ezo - Nhật Bản xuất hiện một vết nứt và vết nứt đó biến thành lỗ hỏng thời gian/ không gian. Đó là do pháp sư của dòng thời gian gây ra với mục đích phá hủy Ezo chiếm lấy đá thánh. Giờ đây, các hiệp sĩ được đá thánh chọn mang trong mình một sức mạnh và sứ mệnh cao cả là bảo vệ loài người và tiêu diệt phù thủy bóng tối.

Thành viên thực hiện:

-          Mã Trúc Linh

-          Trần Vũ Minh Triết

-          Trần Lê Anh Phương

-          Nguyễn Thành Long

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Bảo Trung