Bạn đang ở đây

Đồ án kỳ 3-3D Game Design - Higanbana

Đồ án kỳ 3-3D Game Design của nhóm học viên lớp D1409H Arena Multimedia 80 trúc khê - Hà Nội 

Lấy cảm hứng từ các Ninja của đất nước nhật bản các bạn đã hoàn thành đồ án của mình với số điểm là 88.


Thành viên thực hiện:

Nguyễn Mạnh Cường

Võ Diệu My

Phạm Hương Giang

Đỗ Ánh Nguyệt

Lê Thị Thu Phương

Đặng Thành Trung


Giảng viên hướng dẫn:

Lê Quang Khải

Điểm: 88

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.