Bạn đang ở đây

Đồ án kỳ 3-3D Game Design - League of Legends

Đồ án kỳ 3-3D Game Design của nhóm học viên lớp D1410H Arena Multimedia (Phạm Văn Bạch, Hà Nội). 

- Thành viên thực hiện: 
- Trần Quốc Dương
- Nguyễn Trung Thành
- Tô Quốc Hưng
- Hà Đức Huyên
- Đỗ Anh Minh
- Đỗ Đức Huy

Giáo viên hướng dẫn:
Trần Anh Khoa

Điểm: 82

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.