Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đồ án kỳ 3-3D Game Design- Long Ẩn Thiên Sơn

16-10-2019

Sản phẩm đồ án kì 3B - Long Ẩn Thiên Sơn - 3D Game Design của nhóm học viên lớp A1810G1 Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu.

Xã hội ngày càng phát triển, các nền văn hóa phương Tây và Trung Hoa cũng du nhập vào Việt Nam nhiều hơn, bởi vậy mà các giá trị văn hóa truyền thống của ta dần mờ nhạt trong mắt giới trẻ. Vì muốn gìn giữ và mang những vẻ đẹp truyền thống ấy đến gần hơn với các bạn trẻ nên nhóm Mèo Hoang chúng em quyết định làm một Game thuần túy Việt Nam. Từ trang phục, ngoại hình cho đến những bối cảnh trong Game chúng em đều Việt Nam hóa nhất có thể để mang đến một Game Việt cho người Việt.

Thành viên nhóm:

-Lê Thị Bé Hóa

-Nguyễn Thị Kim Chi

-Nguyễn Thị Kim Anh

-Trần Thị Hồng Nhung

Giảng viên hướng dẫn:

FC Nguyễn Phước Minh Mẫn