Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đồ án kỳ 3-3D Game Rokurokubi

25-08-2020

Đồ án kỳ 3D Game Design của nhóm học viên lớp D1712M Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội 

 Thành viên thực hiện:

- Trần Kim Anh

 Giảng viên hướng dẫn:

- Đào Trọng Đô