Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đồ án kỳ 3 - Filmmaking - Phim ngắn Cầu Vồng Đổ Bóng

15-01-2021

Đồ án kì 3 - Làm phim ngắn Cầu Vồng Đổ Bóng của nhóm học viên lớp D1902H, Arena Multimedia Phạm Văn Bạch - Hà Nội

Bộ phim mang đến những thông điệp về vấn đề học đường cũng như gia đình, phê phán những kẻ châm chọc giới tính của người khác, đặc biệt là những người thuộc cộng đồng LGBT, bất kể giới tính nào cũng có quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc. Bên cạnh đó bộ phim còn đặt nhân vật vào tình huống phải đối mặt với việc thừa nhận giới tính thật của mình với bố mẹ, qua đó phản ánh thực trạng hiện nay vẫn còn rất nhiều bố mẹ kì thị chuyện con mình là người đồng tính.

Học viên thực hiện:

- Mai Đức Thắng

- Đinh Đức Trường

- Phạm Việt Hà

- Hoàng Trung Kiên

- Hà Khánh Huyền

- Chu Thị Dung

Giảng viên hướng dẫn:

- Thầy Thiều Hà Quang Nghĩa