Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đồ án kỳ 3 - Filmmaking - Phim ngắn “CLICK"

07-12-2020

Phim ngắn  "CLICK" – Đồ án học kỳ 3 FILM lớp A2004L2

(Arena Multimedia – 212-214 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM)

Phim ngắn "CLICK" kể về một thanh niên tên Đình Khải bị bạn bè bắt nạt dẫn đến tình trạng ức chế nhưng không làm gì được. Bỗng có một thông báo trò chơi khiến anh ta trút hết nổi giận của mình vào đó và chiến thắng dẫn đến hoang tưởng chiến thắng trong game sẽ chiến thắng được ngoài đời nên từ đó Khải chìm đắm vào game một cách không kiểm soát.

Thành viên thực hiện:

- Nguyễn Minh Đức

- Nguyễn Thị Thu Hà

- Võ Đắc Lợi

- Trần Thái Phong

- Phạm Thị Mai Lan

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Việt Anh