Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đồ án kỳ 3 - Filmmaking - Phim ngắn Đôi Dép

14-01-2021

Đồ án kì 3 - Làm phim ngắn Đôi Dép của nhóm học viên lớp D1812K, Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội

Vì thấy những lời truyền miệng dân gian, những tín ngưỡng kiêng kị của thế hệ trước rất hay và thú vị, nên nhóm học viên muốn biến nó trở thành một câu chuyện để khai thác sâu hơn vào quan niệm: "Không để mũi dép quay vào giường”.

Học viên thực hiện:

- Bùi Mỹ Linh

- Vũ Minh Xuân

- Hoàng Đức Toàn

- Đào Quang Đại

- Lại Phượng Gấm

- Vũ Thùy Dương

- Nguyễn Hoàng Nam

Giảng viên hướng dẫn:

 

- Thầy Thiều Hà Quang Nghĩa