Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đồ án kỳ 3 - Filmmaking - Phim ngắn Shape of you

15-01-2021

Đồ án kì 3 - Làm phim ngắn Shape of you của nhóm học viên lớp D1810M, Arena Multimedia Phạm Văn Bạch - Hà Nội

Thông điệp của bộ phim “Không nên để quá khứ đến hiện tại và tương lai, mà phải luôn tiến về phía trước vì cuộc sống luôn thay đổi.

Học viên thực hiện:

- Nguyễn Thị Kim Ngọc

- Phạm Đức Trung

- Quách Thị Bảo Trâm

- Trần Minh Khôi

- Lê Thị Quỳnh Trâm

- Tạ Thị Phương Anh

- Nguyễn Quang Huy

- Nguyễn Đức Toàn

- Chu Đức Hiếu

Giảng viên hướng dẫn:

 

- Thầy Nguyễn Trung Kiên