Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đồ án kỳ 3 - Filmmaking - Phim ngắn Snooze

10-11-2020

Đồ án kì 3 - Làm phim ngắn Snooze của nhóm học viên lớp D1809M, Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội

Kịch bản Snooze được lấy cảm hứng từ vấn đề về thời gian biểu sinh hoạt của một phần không nhỏ các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ trong độ tuổi sinh viên và mới ra trường. Việc phân bổ thời gian sinh hoạt không hợp lý, cụ thể ở đây là việc “Ngủ ngày - cày đêm” sẽ gây ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe và cả các hoạt động ban ngày. Snooze như một lời nhắc nhở bản thân, phải luôn giữ một thời gian biểu sinh hoạt hợp lý để duy trì một sức khỏe ổn định và tinh thần tỉnh táo.

Học viên thực hiện:

- Phạm Hoàng Quân

Giảng viên hướng dẫn:

- Cô Chu Ánh Nguyệt