Bạn đang ở đây

Donkey - 3D short film

“Con người rất thông minh và chẳng điều gì có thể qua mặt được họ”, đó chính là thông điệp được gửi gắm trong sảm phẩm sáng tạo của học viên lớp D1209H tại kỳ 4 (kỳ Maya) - Arena Multimedia (Trần Thái Tông/ Tôn Thất Thuyết).

Những người thực hiện:

Trần Minh Tú

Đặng Anh Sơn

Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Đức Đạt

Lương Xuân Vũ

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
cover
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
cover
Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.