Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Donkey - 3D short film

13-03-2015

“Con người rất thông minh và chẳng điều gì có thể qua mặt được họ”, đó chính là thông điệp được gửi gắm trong sảm phẩm sáng tạo của học viên lớp D1209H tại kỳ 4 (kỳ Maya) - Arena Multimedia (Trần Thái Tông/ Tôn Thất Thuyết).

Những người thực hiện:

Trần Minh Tú

Đặng Anh Sơn

Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Đức Đạt

Lương Xuân Vũ

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa