Bạn đang ở đây

Du Lịch Văn Hóa Hòn Ngọc Việt

Đồ án cuối kỳ I: Bộ nhận diện thương hiệu Du lịch văn hóa Hòn Ngọc Việt của nhóm sinh viên lớp D1409M1 (Arena-Multimedia HCM)

Những người thực hiện: 

Nguyễn Thị Như Huỳnh

Lê Phước Thịnh

Đàm Chí Thành

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Bùi Minh Sơn

Thầy Hoàng Huy Cường

Điểm:

93

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.