Bạn đang ở đây

E-Project Total solution

Sản phẩm kì II, thiết kế giao diện Web "Total Solution" của học viên lớp D1408M - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)

Những người thực hiện:

Quách Đông Duy Anh

Dương Vũ Quốc Hoàng

Trương Mạnh Tường

Trần Bảo Tùng

Lê Quang Dũng

Giảng viên hướng dẫn:

Cô Khúc Thị Ngọc Hà

Điểm: 92

Sản Phẩm Tiếp Theo

Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
arena-multimedia-Xuro-cactus
cover
cay-khong-khi
arena-multimedia-boost-sport-shop
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
A SPORT SHOP
Arena - Multimedia -  A sport Shop

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.