Bạn đang ở đây

Empower 1956

Sản phẩm kì III, thiết kế Game 3D Empower của học viên lớp D1307H - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)

Những người thực hiện:

Nguyễn Tuấn Anh

Trần Ngọc Bách

Vũ Tuấn Phương

Nguyễn Mạnh Trình

Chu Việt Long

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Lê Quang Khải

Điểm: 83

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.