Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Fighting Goats And The Jackal

18-12-2013

E-Project Maya (kỳ 4) của nhóm học viên D1108H - Arena Multimedia Hà Nội.
Các thành viên của nhóm:
Phạm Thị Quế
Trần Tuấn Anh
Dương Thượng Đại
Nguyễn Thành Luân
Tạ Quang Vũ
Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Anh Khoa
Project kỳ 4 - kỳ Maya, các nhóm phải nhận đề bài, làm việc, nộp bài trực tiếp với Aptech Ấn Độ và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đề bài của kỳ này bắt buộc là làm phim hoạt hình.
Trong vòng 45 ngày, dựa trên cốt chuyện có sẵn do phía Ấn Độ đưa ra, các thành viên nhóm đã làm một bộ phim hoạt hình ngắn, với những chuyển động linh hoạt và khá mượt mà, áp dụng những kiến thức đã học một cách khá nhuần nhuyễn.
Một tuần sau khi gửi bài trực tiếp sang Ấn Độ chấm điểm và nhận xét, các bạn đã có một buổi bảo về project Maya ngay tại trường để các thầy có thể góp ý sâu sát hơn cho từng nhóm. Trong buổi bảo vệ này, nhóm đã đạt 88 điểm từ hội đồng phản biện. 
Đề bài từ Aptech Ấn Độ đưa ra:
Problem Statement: Fighting Goats And The Jackal
One day while a sage was going through a jungle, he saw two golden rams (billy goats) fighting each other. Even though both were wounded, and blood was oozing out from their heads and bodies, they did not stop fighting and rammed at each other.
At the same time, a hungry jackal was passing by. When he saw all the blood, he started licking the blood from the ground without caring for the fighting rams.
Watching all this, the sage thought to himself, "This jackal is a fool as it has become greedy by the smell of blood. If he comes between the fighting rams, it will get rammed and get hurt himself".
No sooner had the sage thought of it, the jackal craving for more blood came nearer to the fighting rams, and got caught in the middle of their fight. Both the rams rammed into him by mistake. He got hit on his head, and fell down. He was died instantly from the injury.
The wise indeed say:
Do not close your eyes to the impending danger due to greed.