Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Fighting rams and the Jackal

06-03-2015

Vẫn là một đề bài quen thuộc từ phía Ấn Độ, câu chuyện giữa nhà hiền triết, 2 con dê và con cáo, nhưng nhóm Arenaites (TP Hồ Chí Minh) lại có cách tạo hình kể chuyện thật khác biệt và cuốn hút. 

Các thành viên ca nhóm:

Nguyễn Thị Minh Châu

Nguyễn Ngọc Phương Uyên

Huỳnh Thị Như Quỳnh

Nguyễn Nhật Tân

Võ Đắc Khoa

Lê Nguyễn

Người hướng dn: 

FC hướng dẫn

FC Phi Vân

FC Thanh Long

FC Thanh Lợi

FC Xuân Minh