Bạn đang ở đây

Foxound

08-05-2015

Sản phẩm đồ án cuối kỳ 1, bộ nhận diện thương hiệu Foxound của học viên lớp D1408M - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)

Những người thực hiên:

Trần Việt Đức 

Trần Bảo Tùng 

Lê Quang Dũng 

Giảng viên hướng dẫn:

Vũ Quang Chiến

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.