Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

God and Scientist

26-11-2014
 • Đây là dự án làm phim cuối kỳ 4 bằng phần mềm Maya của các bạn nhóm Sky Team lớp A1308G1 Arena Multimedia TP Hồ Chí Minh với đề tài God and scientist.

 • Sản phẩm của các bạn đã được đánh giá cao với số điểm 84/100.

Bộ phim kể về một nhà Khoa học ngông cuồng dám thách thức các quy luật của tự nhiên, cho rằng mình có thể sáng tạo ra mọi thứ mà lại quên mất rằng bản thân cũng là một thành phẩm của Tạo hóa.

Các thành viên trong nhóm:

 • Nguyễn Thị Hạnh Diễm

 • Hoàng Nguyễn Việt Hà

 • Lâm Đặng Nga Nguyệt

 • Bùi Thanh Sáng

 • Nguyễn Đức Tài

 • Nguyễn Thanh Sáng

 • Các giảng viên hướng dẫn:

 • Trần Thanh Long

 • Nguyễn Phạm Phi Vân

 • Nguyễn Thanh Lợi

 • Nguyễn Xuân Minh

 • Nguyễn Tấn Cường 

 • Dương Lý