Bạn đang ở đây

Hanoi Zoo

Đồ án cuối kì I: Bộ nhận diện thương hiệu HANOI ZOO. Sản phẩm có sự đầu tư về tư duy thiết kế. 

Những người thực hiện: Nhóm học viên lớp D1410H - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)

Lê Văn Nghĩa

Nguyễn Thanh Hải

Cù Khánh Linh

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Vũ Anh Đức

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.