Bạn đang ở đây

Help

13-11-2014

Mải mê những giá trị ảo, chỉ chú tâm vào chụp ảnh, sử dụng smartphone... mà con người dần trở nên vô cảm, xa cách. 
Phim dựa trên bức vẽ của Mahnaz Yazdani là đồ án cuối kỳ 3 - học phần 3DsMax tại Arena Multimedia.

Thành viên thực hiện:

Anh Tuấn Young

Lê Quý Long

Phạm Nguyên Khôi

Sản Phẩm Tiếp Theo

onlie-cover
Tubo-Cover
coca-cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.