Bạn đang ở đây

Hoodie

Đồ án học kỳ 3 - Làm phim kỹ thuật số, phim ngắn Hoodie của nhóm học viên lớp D1308K, Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội).

Những người thực hiện:

Trần Hồng Quyên

Lê Minh Phương

Nguyễn Thương Thương

Nguyễn Duy An 

Trịnh Nhật Long

Lê Anh Phượng

Nguyễn Hoàng Đức

Công Phương Uyên

Bùi Thị Mỹ Linh 

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Quốc Trung

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.