Bạn đang ở đây

How To Media

Sản phẩm đồ án cuối kỳ 1. bộ nhận diện thương hiệu How To Media của học viên lớp D1406G2 - Arena Multimedia ( HCM )

Những người thực hiện:

Hồ Thị Kiều Oanh

Phạm Ngọc Thanh Mai

Nguyễn Hoàng Đăng Khoa

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Bùi Minh Sơn

Cô Nguyễn Thy Đoan Trinh

Sản Phẩm Tiếp Theo

Cover Vhythm
Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.