Bạn đang ở đây

How To Media

Sản phẩm đồ án cuối kỳ 1. bộ nhận diện thương hiệu How To Media của học viên lớp D1406G2 - Arena Multimedia ( HCM )

Những người thực hiện:

Hồ Thị Kiều Oanh

Phạm Ngọc Thanh Mai

Nguyễn Hoàng Đăng Khoa

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Bùi Minh Sơn

Cô Nguyễn Thy Đoan Trinh

Sản Phẩm Tiếp Theo

ChocoAmour
cover
cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.