Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Librators - 3D Short Film

17-12-2020

Sản phẩm đồ án kì 4 - Librators (3D Animation) của nhóm học viên lớp D1710M Arena Multimedia Phạm Văn Bạch (Hà Nội)

Năm 2020, Trái Đất bị xâm lược bởi người ngoài hành tinh. Các quốc gia lần lượt thua trận và bị phá huỷ, chỉ còn Việt Nam giữ vững được chủ quyền lãnh thổ và trở thành niềm hy vọng cuối cùng để cứu lấy nhân loại. Sau thất bại trong trận chiến đầu tiên, người ngoài hành tinh vẫn chưa từ bỏ dã tâm của mình, chúng lại tiếp tục tấn công Việt Nam một lần nữa, lần này với lực lượng mạnh hơn nhiều.

Thành viên nhóm

- Trần Quang Huy Khôi

- Nguyễn Khắc Hiếu

- Chu Quang Anh

Giảng viên hướng dẫn

- Thầy Trần Anh Khoa