Bạn đang ở đây

Lion and Woodcutter - Spiral Group

Bộ phim Lion and Woodcutter là dự án 3D cuối kỳ 4 do nhóm Spiral Group lớp A1302M2 Arena Multimedia TP Hồ Chí Minh thực hiện. Đề tài của các bạn đã dành được số điểm khá cao 76/100 điểm.

Có một con sư tử muốn lấy con gái bác tiều phu làm vợ. Bằng cách trả lời rất thông minh, bác tiều phu đã lừa cho sư tử phải trút bỏ răng nanh và móng vuốt của mình, rồi vung gậy đánh con quái thú. Sư tử ta đã nhận được một bài học nhớ đời!

Các thành viên trong nhóm:

Nguyễn Ngọc Bích

Nguyễn Lê Tường Thi

Lê Hoàng Mỹ Vy

Kim Hải Âu

Phạm Thanh Hải

Các giảng viên hướng dẫn:

Trần Thanh Long

Nguyễn Phạm Phi Vân

Nguyễn Thanh Lợi

Nguyễn Xuân Minh

Nguyễn Tấn Cường 

Dương Lý

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
cover
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
cover
Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.