Bạn đang ở đây

Một chuyến đi xa

Đồ án học kỳ 3 - Làm phim kỹ thuật số, phim ngắn Một chuyến đi xa của nhóm học viên lớp D1308M, Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội).

Những người thực hiện:

Tạ Tú Tài

Trương Đức Long

Nguyễn Thiên Sơn

Tạ Quang Huy

Nguyễn Tuấn Cường

Lưu Quang Huy

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hồng Quân

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.