Bạn đang ở đây

MV A thousand years

Một MV cover đầy lãng mạn và ý nghĩa do nhóm Foura – học viên lớp A1312K2 Arena Multimedia Hồ Chí Minh thực hiện.
Các thành viên trong nhóm:
Hoàng Thông
Uyên Vy
Nguyễn Quân
Thịnh Đoàn
Huỳnh Tân
Quang Ly
Sam Lam
Giảng viên hướng dẫn:
Bùi Đình Lâm
Nguyễn Tấn Cường
Guillaume Faugère

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.