Bạn đang ở đây

MV Giá Như có thể ôm ai và khóc

Đồ án học kì 3: MV Giá Như có thể ôm ai và khóc - Arena Multimedia HCM

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Huỳnh Minh Tâm

Nguyễn Ngọc Thanh Cao

Nguyễn Thị Phương Thanh

Lâm Thị Thanh Thùy

Triệu Mỹ Ngọc

Đỗ Hoàng Ngọc Bích

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Bùi Đình Lâm

Thầy Tôn Thất Toàn

Thầy Huỳnh Lê Bằng

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.