Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

MV "Real or dream"

08-08-2020

MV “ Real or dream” – Đồ án lớp A1907G1

(Arena Multimedia – 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP. HCM)

 Cùng ghé lại và thư giản bằng 1 chiếc MV vô cùng dễ thương mang tên Real or dream nào.

  

Thành Viên nhóm:

Nguyễn Duy

Nguyễn Ngọc Nam Phương

Trần Vũ Quang Minh

Phạm Hoàng Khôi 

 

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Nguyễn Việt Anh