Bạn đang ở đây

"Người" Bạn

"Người" Bạn - PROJECT SEM 3 - A1501M2

Sản phẩm đồ án cuối kỳ III của nhóm học viên Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu lớp A1501M2.

Bộ phim mang thông điệp nhân văn sâu sắc, xoay quanh câu chuyện về người bạn bốn chân thân thiết với con người.

- Học Viên:

   Lê Trung Tín

   Huỳnh Đăng Khoa    

   Nguyễn Hoàng Nam    

   Trần Đình Luận    

   Trần Thanh Tiến    

   Võ Bá Thoại    

   Võ Trường Thy

- Giáo Viên Hướng Dẫn:

   Bùi Đình Lâm

   Tôn Thất Toàn

   Huỳnh Lê Bằng

- Điểm: 90.5

 

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.