Bạn đang ở đây

Peacook & Crane - Green Team

Khinh thường và đánh giá thấp người khác là một điều thái độ sống khó chấp nhận, mỗi người đều có một điểm mạnh riêng và chúng ta cần học cách trân trọng chúng. Peacool & Crane là sản phẩm sáng tạo của học viên lớp D1208I Arena Multimedia Trúc Khê.

Những người thực hiện:

Nguyễn Hà Thảo

Phùng Thị Thảo

Nguyễn Thu Nga

Nguyễn Lan Nhi

Đinh Hoàng Khánh

Nguyễn Thành Công

New layer...

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
cover
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
cover
Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.