Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Peacook & Crane - Green Team

13-03-2015

Khinh thường và đánh giá thấp người khác là một điều thái độ sống khó chấp nhận, mỗi người đều có một điểm mạnh riêng và chúng ta cần học cách trân trọng chúng. Peacool & Crane là sản phẩm sáng tạo của học viên lớp D1208I Arena Multimedia Trúc Khê.

Những người thực hiện:

Nguyễn Hà Thảo

Phùng Thị Thảo

Nguyễn Thu Nga

Nguyễn Lan Nhi

Đinh Hoàng Khánh

Nguyễn Thành Công

New layer...