Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Phim ngắn " Nước đi cuối"

19-12-2020

Phim ngắn NƯỚC ĐI CUỐI - Đồ án lớp A2003M1

(Arena Multimedia - 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP. HCM)

Khi sinh ra chúng ta đều có bản chất giống nhau nhưng không
phải ai cũng có cuộc đời giống nhau. Phải đến chúng ta thật sự gặp khó
khăn hoặc tệ hơn là khi chết đi chúng ta mới có thể hiểu được bản chất của
chính mình và biết được sau tất cả mình muốn gì nhất

Thành viên nhóm:

Lại Quốc Bảo

Nguyễn Văn Minh

Đinh Thị Mến

Trịnh Hoàng Bảo Châu

Lê Tiến Đạt

Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Nguyễn Việt Anh