Bạn đang ở đây

Rừng và Biển

Tham khảo ý tưởng tử clip Man, nhóm bạn Arena Multimedia đã thưc hiện phim ngắn Rừng và Biển. Gấp rút hoàn thành trong hơn một tháng, nhóm đã thay đổi một kết thúc khác cho câu chuyện, đem đến một cái kết có hậu, nhắc nhởcon người ý thức bảo vệ môi trường
Phim có sử dụng: "The Vienna Symphony Orchestra- Earth song -Rebeat Digital GmbH

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.