Bạn đang ở đây

Short film - Illusion

 Đồ án học kỳ 3 lớp D1403M - AMMHN

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:
Nguyễn Đức
Đàm Huyền Trang
Thái huyền Trang
Trần Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thanh Hải
Biện Giáp Tốp
Khúc Thị Trang

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Cô Bùi Kim Quy

 

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.