Bạn đang ở đây

Sinh tố Sky Smoothie

Bộ nhận diện thương hiệu Sinh Tố Sky Smoothie

Những người thực hiện: Nhóm học viên lớp D1307G1 - Arena Multimedia TP. Hồ Chí Minh

Hồ Hoàng Đình

Bùi Thị Phương Thảo

Đặng Lê Quỳnh Như

Điểm: 90,3

Giảng viên hướng dẫn: 

Thầy Bùi Minh Sơn

Thầy Hoàng Huy Cường

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.