Bạn đang ở đây

Sức mạnh của ý chí

Phim hoạt hình 3D, project kỳ 3 của Note Team - Arena Trúc Khê
Câu chuyện quen thuộc nhưng đã được các bạn trẻ biến tấu, thay đổi một chút ở phần kết để đem lại một thông điệp ý nghĩa.
Giảng viên hương dẫn: Trần Anh Khoa
Các thành viên của nhóm:
Lương Ngọc Đạt 
Lê Phương Mai
Lê Văn Thắng 
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Huy Hoàng 
Phùng Nhật Chiêu

Sản Phẩm Tiếp Theo

Anhnang-cover
Ngucoc-Cover
Graffity-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.