Bạn đang ở đây

Sức mạnh của ý chí

Phim hoạt hình 3D, project kỳ 3 của Note Team - Arena Trúc Khê
Câu chuyện quen thuộc nhưng đã được các bạn trẻ biến tấu, thay đổi một chút ở phần kết để đem lại một thông điệp ý nghĩa.
Giảng viên hương dẫn: Trần Anh Khoa
Các thành viên của nhóm:
Lương Ngọc Đạt 
Lê Phương Mai
Lê Văn Thắng 
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Huy Hoàng 
Phùng Nhật Chiêu

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.