Bạn đang ở đây

Sunrise Resort

Đồ án cuối kỳ 1, bộ nhận diện thương hiệu Sunrise Resort, lớp D1408G - Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội)

Những người thực hiện: 

Đỗ Thị Hương Thảo

Dương Văn Thành

Ngô Phương Linh

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Trần Quốc Lợi

Sản Phẩm Tiếp Theo

Lam-Cover
Creamingo-Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.