Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

The Ant and the Grasshopper - Gossip Team

26-11-2014

Project cuối kì 4 – kỳ Maya của nhóm các bạn nhóm Gossip Team lớp A1301G1 Arena Multimedia thành phố Hồ Chí Minh với đề bài Ant and Grasshopper.

Đây là một câu chuyện ngụ ngôn sinh động giữa chú kiến và châu chấu. Mùa đông sắp tới, trong khi những chú kiến cần mẫn tha thức ăn về tổ thì chú châu chấu lại lười biếng, ham chơi, không thèm lo nghĩ. Kết quả là chú châu chấu phải chịu đói rét trong khi các chú kiến có một mùa đông ấm áp với lương thực dự trữ dồi dào. Câu chuyện dạy cho chúng ta bài học về sự chăm chỉ lao động, biết lên kế hoạch cho tương lai.

Các bạn đã rất nỗ lực và đạt 74/100 điểm.

Các thành viên của nhóm:

Lê Doãn Phương

Tôn Long Hiếu

Lâm Tử Quyên

Lâm Khánh Ngọc

Đỗ Vũ Phương Thảo

Vũ Khắc Viên

Các giảng viên hướng dẫn:

Trần Thanh Long

Nguyễn Phạm Phi Vân

Nguyễn Thanh Lợi

Nguyễn Xuân Minh

Nguyễn Tấn Cường

Dương Lý