Bạn đang ở đây

THE BICYCLE - EPROJECT4 - A1403M1

THE BICYCLE - EPROJECT4 - A1403M1

Thành viên:

-Nguyễn Chí Công

-Dương Châu Hoàng

-Chu Thị Phương Dung

-Trần Thị Hoàng Oanh

-Hoàng Hà Giang

-Trần Đình Luận

Giáo viên hướng dẫn:

-Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân

-Thầy Nguyễn Xuân Minh 

-Thầy Trần Thanh Long

-Thầy Nguyễn Thanh Lợi

-Thầy Dương Lý

-Thầy Nguyễn Tấn Cường

Điểm: 74/100

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
cover
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
cover
Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.