Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

The Bicycle

20-05-2015

Đồ án học kỳ 4, phim hoạt hình 3D Maya The Bicycle của nhóm học viên D1209G, Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội).
Phim được các giảng viên đánh giá cao, tổng thể khá ổn, vật liệu, bố cục tốt, diễn họa, style tốt, nếu có thể đẩy phim cao trào hơn thì sẽ rất hoàn thiện.

Những người thực hiện:

Nguyễn Bá Minh

Phạm Trâm Anh

Nguyễn Văn Tùng

Nguyễn Văn Mạnh

Nguyễn Thị Thu Huyền

Trần Văn Tuyên

Giảng viên hướng dẫn: Trần Anh Khoa