Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

The Crazy Boss

25-11-2014

Dự án làm phim 3D Maya cuối kì 4 của các bạn lớp A1303H2 Arena Multimedia với tác phẩm The Crazy Boss. Đề tài đã dành được 76/100 điểm.

Đoạn phim mô tả vô cùng sinh động và chi tiết một vị CEO to béo và nóng tính trút giận lên anh chàng nhân viên tội nghiệp. Các tác giả đã tạo nên điểm nhấn cho bộ phim bằng những hành động mạnh mẽ, những mô tả chính xác, ngôn ngữ sinh động và cái kết vô cùng hài hước.

Các thành viên trong nhóm:

Huỳnh Nguyễn Bảo Long

Nguyễn Thị Mỹ Trinh

Nguyễn Trần Quân

Trần Nguyễn Phương Quỳnh

Nguyễn Trúc Quyên

Các giảng viên hướng dẫn:

Trần Thanh Long

Nguyễn Phạm Phi Vân

Nguyễn Thanh Lợi

Nguyễn Xuân Minh

Nguyễn Tấn Cường (âm thanh)

Dương Lý