Bạn đang ở đây

The Crow and the Eagle

Có một con quạ sống trên ngọn cây, hàng ngày nó quan sát đại bàng săn mồi. Nó cảm thấy vô cùng dễ dàng và quyết định bắt chước đại bàng
Quạ bay lên cao nhất có thể rồi nhào xuống, nhưng nó không kiểm soát được bản thân nên đã nhận kết cục thảm hại.
Phim là E-project Kỳ 4 Maya của nhóm học viên lớp D1109H (Arena Multimedia Trúc Khê) - đạt 88 điểm (cao nhất) trong kỳ bảo vệ ngày 16/01/2014.
Các thành viên trong nhóm:
Dương Văn Dũng
Hoàng Văn Tân
Lê Quang Đạt
Dương Phú Cường
Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Anh Khoa

 

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
cover
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
cover
Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.