Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

The Crow and the Eagle

16-01-2014

Có một con quạ sống trên ngọn cây, hàng ngày nó quan sát đại bàng săn mồi. Nó cảm thấy vô cùng dễ dàng và quyết định bắt chước đại bàng
Quạ bay lên cao nhất có thể rồi nhào xuống, nhưng nó không kiểm soát được bản thân nên đã nhận kết cục thảm hại.
Phim là E-project Kỳ 4 Maya của nhóm học viên lớp D1109H (Arena Multimedia Trúc Khê) - đạt 88 điểm (cao nhất) trong kỳ bảo vệ ngày 16/01/2014.
Các thành viên trong nhóm:
Dương Văn Dũng
Hoàng Văn Tân
Lê Quang Đạt
Dương Phú Cường
Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Anh Khoa