Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

The Edge - 3D Short Film

25-08-2020

Sản phẩm đồ án kì 4 - The Edge (3D Animation) của nhóm học viên lớp D1706M Arena Multimedia 80 Trúc Khê (Hà Nội)

The Edge được xây dựng với những thông điệp về tình bạn, niềm đam mê bất tận, sự vị tha và nguồn sức mạnh kiên cường luôn vượt qua mọi nghịch cảnh. Đó đều là những tố chất mà mình nghĩ là những người trẻ như chúng mình nên có để có thể phát triển được giá trị bản thân cũng như trình độ chuyên môn của mỗi người.

Thành viên nhóm

- Trần Đình Hoàng

- Hà Xuân Trường

- Nguyễn Hồng Nhung

- Nguyễn Đức Nhật

- Nguyễn Thanh Tùng

- Trần Anh Huy

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa