Bạn đang ở đây

The Handmade House

Sản phẩm đồ án SEM 2, thiết kế giao diện web The Handmade House của học viên lớp D1312G1 - Arena Multimedia ( HCM )

Những người thực hiện:

Trần Đan Phương

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Hồ Phương Ngọc 

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Đoàn Thanh Hạnh

Cô Trần Thị Thanh Hằng

Điểm:

87.3

Sản Phẩm Tiếp Theo

Website Xbox
cover
Arena-Multilmedia-Total-Solution
arena-multimedia-Mini-Garden-Store-38

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.