Bạn đang ở đây

The Handmade House

Sản phẩm đồ án SEM 2, thiết kế giao diện web The Handmade House của học viên lớp D1312G1 - Arena Multimedia ( HCM )

Những người thực hiện:

Trần Đan Phương

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Hồ Phương Ngọc 

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Đoàn Thanh Hạnh

Cô Trần Thị Thanh Hằng

Điểm:

87.3

Sản Phẩm Tiếp Theo

Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
arena-multimedia-Xuro-cactus
cover
cay-khong-khi
arena-multimedia-boost-sport-shop
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
A SPORT SHOP
Arena - Multimedia -  A sport Shop

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.