Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

The Last Minute - 3D Short Film

27-08-2019

Sản phẩm đồ án kì 4 - The Last Minute (3D Animation) của nhóm học viên lớp D1608K Arena Multimedia 80 Trúc Khê (Hà Nội)

Bộ phim được lấy ý tưởng từ 1 thời điểm trong Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất, được tái hiện lại thông qua những người lính.

Ngày 11 tháng 11 năm 1918.

Một hiệp định đình chiến báo hiệu kết thúc Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất đã được ký ngay sau 5 giờ sáng. Lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực vào lúc 11 giờ sáng.

Thành viên nhóm

- Trương Đình Tùng

- Trần Huệ Trúc

- Nguyễn Ngọc Thảo

- Lưu Như Ngọc Thảo

Giảng viên hướng dẫn:

- Trần Anh Khoa