Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

The Lie - 3D Short Film

30-11-2015

 

"The Lie" là đồ án 3D cuối kỳ 4 do nhóm Wolves lớp D1210M Arena Multimedia HN thực hiện. Dựa trên đề tài câu truyện ngụ ngôn các bạn đã chuyển thể thành một bộ phim ngắn 3D sống động, chuyển tải nội dung câu truyện một cách hóm hỉnh và qua đó nhắc nhở chúng ta bài học về sự chân thực trong cuộc sống.

 

Thành viên thực hiện:

Nguyễn Thị Thanh Hương

Lê Văn Thiện

Nguyễn Thanh Vân

Võ Minh Tùng

Lưu Tuấn Duy

Bùi Thị Khánh Linh

 

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Trần Anh Khoa